Devlet destekli sera kredisi

İşletme adına sağlanan kredilerle, büyük tutarlı yatırımlar karşılanabileceği gibi küçük tutarlı anlık ihtiyaçlar da karşılanabilmektedir.

Devlet tekeli ya da bankalar birlikte ya da ayrı ayrı bu işletmelere kredi sağlayabilir ya da teşviklerde bulunabilir. Bunun tek bir sebebi vardır; çiftçiye destek olmak, üretime yatırım yapmak, ekonomiyi güçlendirmek ve tarımsal çeşitlilik sağlamaktır.

Tüketiciler ve üreticiler açısından farklı sebeplerle önemli olan sera kredileri, sera kurmak isteyen, işletmesini büyütmek isteyen, ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan sebebe dayanırlar.

Sera kredilerinin üreticiye takviyesi, yeni yatırımlarda %85 lere kadar çıkabilmektedir. Ödemeler, üreticiye göre esnek ya da düzenli ödemeler olarak farklılık gösterebilmektedir. Bankalar, seraların bahsi geçen kredilere uygun olup olmadıklarını uzmanlar tarafından yapılan eksper çalışmalarıyla önemle incelemektedirler. Proforma faturalar, çiftçi kayıt sistemi belgeleri, arazilerin sahiplik durumları gibi konular titizlikle değerlendirilmektedir.

Söylemek isterim ki, çiftçilik zanaatinin özendirilmesi ve desteklenmesi konusunda devletin çeşitli teşvik ve tarıma dayalı desteklemeleri bulunmaktadır.

 

http://www.kredinotu.gen.tr/devlet-destekli-sera-kredisi/

Reklamlar

Devlet Destekli Organik Tarım Kredisi

Ülkemiz nüfusunun büyük kısmı halen tarımla uğraşmakta olup, gelirinin büyük kısmını tarımsal faaliyetlerden elde etmektedir. Ülkemiz nüfusunun tarımla uğraşan kesim yoğunluğunun fazla olması ve bu kesimin çok farklı tarım dallarıyla uğraşmaları sonucunda bankalar, bu kesim için çeşitlendirilmiş krediler ortaya çıkarmışlardır : organik tarım, sera tarımı vb … Farklı alanlara farklı krediler oluşturulmasındaki temel sebep; üreticilerin sınıflandırılmasıdır. Çünkü, her üreticin iştigal konusu farklı olmakla birlikte gereksinim duyduğu araç gereçler de farklılık arz etmektedir. Farklı alanlarda kredinin ihtiyaç olduğu zamanlar ve hasat dönemleri de farklıdır. Bankalar, bu gibi durumlar sebebiyle farklı krediler oluşturup kredilerini üreticilere göre çeşitlendirmişlerdir. Organik tarım projesi ile hayata aktarılan proje için de organik tarım kredileri oluşturulmuştur.

http://www.kredinotu.gen.tr/devlet-destekli-organik-tarim-kredisi/